Hur väljer man rätt affärssystem för sin verksamhet?

Ett affärssystem kan liknas vid en organisations nervsystem. Fungerar det bra kommer organisationen att regera snabbt och precist på olika signaler. Om affärssystemet däremot inte fungerar så bra kommer inte signaler om att något behöver göras fram till rätt person och organisationens aktiviteter blir långsammare, mindre precisa och av lägre kvalitet.
Att köpa affärssystem är en stor investering och det finns många system att välja mellan vilket göra att det kan kännas både svårt och riskfyllt. HerbertNathan & Co har lång erfarenhet av att stötta företag med upphandlingar av affärssystem och kommer på detta seminarium berätta hur ni kan gå till väga för att undvika fallgroparna och välja rätt affärssystem för er verksamhet.

Scroll to Top