HR-data som styrinstrument för tillväxt

Det finns en enorm potential när man inser hur många värdefulla beslutsunderlag som finns i moderna HR-system. HR-data ger ett helhetsperspektiv som mynnar ut i konkreta verktyg för lönsamhetsstyrning. Vi tar upp vinsterna ni som företag får genom att använda HR-data på rätt sätt kopplat till er tillväxtstrategi, genom att både effektivisera och kvalitetssäkra era processer. Under detta seminarium dyker vi ned i tre viktiga delar: lön och belöning, rätt lönesättning och lönerevisionsprocessen. Vad är vinsterna och vilka är kostnaderna för dåligt utförda HR-processer? Och hur skapar vi lönsamhet med HR-data? Något som är aktuellt bortom HR-avdelningen, det är en förutsättning för att lyckas!