Håller verkligen dina e-signeringar?

Att skriva under den lilla text som BankID-appen visar, exempelvis: ”Härmed skriver jag under styrelseprotokollet…”, räcker inte för att dokumentet ska vara signerat med en Avancerad Elektronisk Underskrift. Om det hade varit ett pappersdokument så vore det som att signera en PostIt-lapp med denna text och sedan trycka fast PostIt-lappen på styrelseprotokollet. Det krävs mer än bara en penna och en signatur. Signaturen måste göras på rätt ställe också. Samma sak gäller med BankID. Det är en del i lösningen, men inte hela.

Scroll to Top