Framtidens hälsohot för företag och dess medarbetare!

Hur påverkas ditt företag av samhällsutmaningar inom hälsa, vård och omsorg?

Gemensamt står vi framför ett antal samhällsutmaningar som i allt högre grad kommer att påverka arbetsgivare och deras medarbetare inom områden som berör hälsa, vård och omsorg.
Under 2020 var mer än 680 000 personer sjukskrivna vilket medför betydande sjuklönekostnader för arbetsgivarna. Under 2019 beräknades kostnaden uppgå till 24,4 mdr kronor.
Kom och lyssna på Lifestyle Capitals föredrag i samarbete med Trygg-Hansa om hur vi kan hjälpa dig som arbetsgivare att få sjukvård i världsklass för dina medarbetare.

”Företag som jobbar förebyggande har fem gånger högre vinstmarginal än de som vidtar åtgärder först när ohälsan är ett faktum.
Bäst är att agera innan sjukskrivningen är ett faktum.”

Scroll to Top