Framtiden för e-fakturering

Mot bakgrund av det ökade kravet på digitalisering och en ambition att minska skattefel har ett flertal länder i världen och Europa infört olika krav på rapportering av fakturor och e-fakturering. Utvecklingen har emellertid varit fragmenterad. EU kommissionen har därför arbetat fram ett förslag som ska stödja harmonisering och digitalisering. Förslaget kallas ViDA, Vat in the Digital Age. De flesta medlemsländer inklusive de nordiska länderna har nu infört eller är på väg att införa olika regelförändringar för att driva på utvecklingen.

I Sverige har DIGG, Bolagsverket och Skatteverket gjort en hemställan om att utreda obligatorisk e-fakturering delvis mot bakgrund av utvecklingen inom EU.
I detta seminarium går vi igenom de viktigaste förändringarna i närliggande länder och vad som kan bli framtiden för e-fakturering i Sverige och EU.

Seminariet hålls av Magnus Kempe och Fredrik Andersson Carlö. Magnus Kempe arbetar som representant för Storföretagsavdelningen i Skatteverkets arbetsgrupp/tema för området. Magnus är expert på digitalisering, internationell transaktionsbaserad rapportering och e-fakturering. Fredrik Andersson Carlö är temaledare för temat transaktionsbaserad rapportering på Skatteverket och leder arbetet med att förbereda myndigheten på den kommande omställningen. Han har en bakgrund som chef och samordnare inom momsområdet.

Scroll to Top