Förenkla och öka spårbarheten med digitalt bokslut

Robert och Philip från Hogia berättar hur du kan effektivisera ditt bokslutsarbete och arbeta mer digitalt med hjälp av en digital bokslutspärm. De tar dig igenom hela flödet från bokslut, årsredovisning och deklaration till digital signering och inlämning.

Med ett bra processtöd får du en enklare och säkrare hantering av bokslutet. Du sparar också tid och resurser.

Vi berättar hur du kan:

  • digitalisera och effektivisera bokslutsarbetet
  • spara tid och samtidigt öka säkerhet och spårbarhet
  • hantera bokslutsdokumentation och upprätta årsredovisning
  • skicka årsredovisningen för digital signering samt hur du lämnar in den digitalt