Förändringsledning – så lyckas du!

Vilka är grundstenarna för ett lyckat förändringsprojekt och hur förbereder du din organisation för kommande kriser?

Christoffer och Martin från Talents of Sweden kommer dela insikter från hur framgångsrika CFOer jobbar med förändringsledning och ge konkreta tips på hur man bygger en stark och anpassningsbar ekonomifunktion för att möta omvärldens krav. De kommer att diskutera olika scenarier och ge konkreta exempel på hur man kan identifiera och förstå de utmaningar som uppstår under krisperioder och verktyg för att hantera dessa. Publiken kommer att få insikt i och kunskap om effektiva sätt att agera i både nystartade, mellanstora och större företag.

Scroll to Top