Få tiden att räcka till

Det här är en föreläs­ning för alla som någon gång frå­gar sig: ​“Hur får jag tiden att räc­ka till?”. Att-göra-lis­tan väx­er sig län­gre och län­gre och oavsett hur mån­ga punk­ter vi än bockar av så tycks det hela tiden tillkom­ma nya.

I den här föreläs­nin­gen vis­ar David Stiernholm hur du med hjälp av flum-fria tips och konkre­ta verk­tyg tar kon­trollen över din tid, ditt liv och din känsla av otillräcklighet.

Du får värde­full kun­skap som gör att du lär dig hur du blir mer effek­tiv! Efter föreläs­nin­gen vet du:
– vad och hur du vill att din tid ska räc­ka till
– när det fak­tiskt får räcka!
– hur du styr, delegerar och väl­jer bort uppgifter
– hur säl­lan ett mejl verk­li­gen kräver svar omedelbart
– hur du min­skar risken att dö i förtid

Scroll to Top