Få tiden att räcka till

Har du kon­troll över allt vik­tigt som du måste göra? Räck­er tiden till?

Den här föreläs­nin­gen är för alla som vill få tiden att räc­ka till – både på job­bet och på friti­den. Det är inte enkelt, men det blir enklare om vi frå­gar oss: VAD ska tiden räc­ka till? Vad är verk­li­gen vik­tigt – och vad kan vän­ta? Går det att göra färre sak­er, och göra dem snab­bare? Ja, det går.

I den här föreläs­nin­gen vis­ar David HUR du med hjälp av flum-fria tips och konkre­ta verk­tyg tar kon­trollen över din tid, ditt liv och din känsla av otill­räck­lighet. Efter föreläs­nin­gen vet du:

  • vad och hur du vill att din tid ska räc­ka till
  • när det fak­tiskt får räcka!
  • hur du styr, delegerar och väl­jer bort uppgifter
  • hur säl­lan ett mejl verk­li­gen kräver svar omedelbart
  • hur du min­skar risken att dö i förtid