Driv igenom automationsprojekt med framgång!

Hur ska du gå tillväga för att lyckas automatisera dina ekonomiprocesser? Ibland kan gränsen mellan framgång och total katastrof vara mindre än du tror. Vi kommer beskriva historiska automationsprojekt som har lyckats likväl som fallerat och dela konkreta insikter och verktyg för att ditt nästa automationsprojekt ska få de bästa förutsättningarna att bli framgångsrikt. Du får veta vilka de största fallgroparna är och hur du undviker dessa, handfasta råd om hur du kravställer på externa leverantörer på bästa sätt och mycket mer värdefullt att ta med dig.

Scroll to Top