Den skalbara byrån – Har ni rätt verktyg för att växa?

Hur täcker ni som redovisningsbyrå upp för behoven från era minst till era mest krävande kunder? Har ni rätt digitala verktyg för att leverera både enkel månadsrapportering och avancerad rådgivning? Vad händer när era kunder börjar ställa högre krav? Dessa frågor är avgörande att ha svar på för att er byråverksamhet ska kunna växa, oavsett er storlek och det antal kunder ni har idag. På den här föreläsningen får du konkreta exempel och handfasta tips på hur ni som byrå får rätt förutsättningar att växa med hjälp av Oxceed.

Scroll to Top