Den digitala boksluts- och årsredovisningsprocessen – från start till mål

Vilka möjligheter finns att digitalisera boksluts- och årsredovisningsarbetet? Kommer det bli obligatoriskt att lämna in sin årsredovisning digitalt? Hur kan man automatisera processerna samt fördelarna med använda digital signering och inlämning av årsredovisningen?

Frågorna är många! Oscar Gustavsson och Stina Lindholm hjälper till att reda ut begreppen och staka ut vägen till säkraste och mest effektiva sättet att digitalisera denna viktiga del av den externa rapporteringen.

Scroll to Top