Balansera rätt i redovisningsbranschen

Vilka trender och påverkansfaktorer kommer att förändra redovisningsbranschens riktning avseende kompetens, erbjudanden och position i framtidens näringsliv? Frågan är ytterst relevant för dig som är och som vill fortsätta vara en viktig resurs för företagen. Hur jobbar du proaktivt och med vad? Var säkerställs att företagens redovisning blir rätt när programvarorna automatiseras? Hur ser din plan ut framåt? Hur hittar du balansen som redovisningskonsult? Det är några av frågorna vi kommer att bena ut under detta framåtriktade branschseminarium.

Föreläsare: Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna, Auktoriserad Redovisningskonsult samt flitigt anlitad föreläsare inom redovisning och hållbarhetsrapportering för SME-företag.

Scroll to Top