Automatiserad bokföring – låt roboten bli din bästa vän

Automatisering och digitalisering är egentligen inget nytt. Ända sedan datorernas tillkomst har vi utnyttjat kapaciteten för automatisering och därmed fått snabba och korrekta funktioner och processer. Och i och med internet och smartphones har digitaliseringen satt ordentlig fart.

Men nu har utvecklingen tagit ytterligare ett språng i och med framväxten av allt kraftfullare artificiell intelligens, AI. Nyttjar vi AI på rätt står vi inför en möjlighet att automatisera och digitalisera all funktionalitet och alla processer. Och därmed kan vi frigöra mänsklig tid och mänskliga resurser till inspirerande, intäktsskapande och verksamhetsutvecklande uppgifter såsom rådgivning, analys, kvalitet och affärsutveckling.