Att lösa personaldilemman på ett enkelt sätt. Fack:app – din juridiska rådgivare direkt i mobilen

Utifrån ett arbetsrättsligt dilemma kommer Milla Jonsson visa hur man på ett enkelt sätt kan lösa frågeställningar kopplade till arbets-och arbetsmiljörätt. Exempelvis rehab – hur gör man en bra rehab och vad ska du som arbetsgivare tänka på när en rehab situation uppstår?  Vilka processer måste du som arbetsgivare ta hänsyn till och vilka verktyg kan du använda dig utav för att underlätta i processen?