Att hantera bristande arbetsinsats?

Hur ska du som arbetsgivare agera och tänka på, om en medarbetare inte fullföljer sina åtaganden? Att medarbetaren inte når sina mål och vad är en misskötsel? Frågan kan ibland vara komplicerad och det är lätt att missa viktiga detaljer som är nödvändiga för att uppnå det som kallas för sakliga skäl utifrån lagen om anställningsskydd.

Under denna föreläsning kommer Milla Jonsson att vägleda dig hur du både kan rådge som agera när det kommer till frågor kopplade till prestation hos arbetstagare. Hur du ska medvetandegöra en arbetstagare till vad en varning behöver innehålla. Vad säger nya LAS. Allt för att du ska veta hur du ska hantera en medarbetares bristande arbetsinsats på ett rättssäkert vis.

Scroll to Top