Årets VD

Under pandemin har det ställts höga krav på chefer och medarbetare – oavsett organisation. För chefer som arbetar i eller för offentlig sektor har pandemin gjort att ledarskapet prövats särskilt. Många har fått ställa om för att klara grunduppdraget – och ibland har det ändå inte fungerat. Vilka lärdomar finns nu – både för kommande kriser men också för omställning och verksamhetsutveckling?

I detta pass möter vi Caroline Andersson, VD på managementkonsultföretaget Governo och nyligen också utnämnd till Årets VD 2021 i kategorin små företag. Caroline kommer inledningsvis presentera lärdomar utifrån pandemin ur ett ledarskapsperspektiv, bl.a. med exempel från den utvärdering som Governo nyligen genomfört för Stockholms stads räkning. Därefter kommer det ske ett panelsamtal där även Per Winblad, VD & Chefredaktör på Motivation.se och instiftare av utmärkelsen Årets VD medverkar. Fokus kommer ligga på det mänskliga och hållbara ledarskapet – idag och i framtiden.

Om utmärkelsen Årets VD
Syftet med utmärkelsen Årets VD är att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges vd:ar och genom det goda exemplets makt påverka utvecklingen mot ett mer värderingsdrivet ledarskap och ett långsiktigt hållbart näringsliv. Bakom utmärkelsen står ledarskapssajten Motivation.se som instiftade priset 2012 i kategorierna små, medelstora och stora företag samt i kategorin Årets Unga VD.

Vinnarna av Årets VD 2021:
Den 11 november korades vinnarna av utmärkelsen “Årets VD” på en gala på Fotografiska i Stockholm. Vinnare i kategorin stora företag blev Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB. I kategorin medelstora företag vann Johnny Warström, Mentimeter AB och i små företag Caroline Andersson, Governo AB. Priset till Årets Unga VD, som inte får vara äldre än 30 år, gick till Marcus Karlsson, AB Herbert Karlssons Charkuterifabrik.

Här är även en länk till webbsidan för mer info:

https://www.motivation.se/arets-vd/