99 problems but pappersarbete ain’t one

Ekonomer är i grunden problemlösare. Men papperskvitton i skrynkliga högar, manuella beräkningar i Excel och tidskrävande prognosarbete – det är arbetsuppgifter som tillhör det förgångna.

Digitala processer som optimerar kvittohanteringen, höjer stämningen och ger full ekonomisk insyn i realtid – det är vad framtidens redovisning handlar om. Pleo tror att de redovisningsbyråer som underlättar för sig själva, i längden också gör livet enklare för såväl medarbetare som kunder. Vår plattform automatiserar bokföringen och frigör tid för ekonomer, så att de kan utnyttja sin fulla potential. Det resulterar i bättre analyser, säkrare prognoser och snabbare beslut. Vill du veta hur du når dit?

Scroll to Top