Vem bestämmer på din redovisningsbyrå?

Jan Söderqvist

Text: Jan Söderqvist, branschexpert redovisning och revision, Visma Spcs

Som ägare till en redovisningsbyrå är du som vilken annan företagare som helst. Det är du som tar alla risker, det är du som står ensam och tar konsekvenserna av dina beslut. Dina anställda som du håller väldigt högt kommer förr eller senare att lämna dig för ett bättre erbjudande eller annan karriär. Kunderna som alltid kommer i första hand kan närsomhelst besluta sig för att lämna dig till förmån för en annan byrå. Trots detta! Är du alltid beredd på att offra allt, jobba lite hårdare och göra det där lilla extra. Allt för kunderna. Många kunder kanske inte ens förtjänar det, men trots det så gör du allt för dem. Självklart, skall du hjälpa till med momsrapporten i sista sekunden, just för den där kunden som alltid är sen med att lämna in sitt material.

När månaden är slut och du skickar ut fakturorna så drabbas du av dåligt samvete över hur många timmar du har lagt ner på vissa kunder och tänker  “Han eller hon har det lite kämpigt” och då är det lätt att skriva bort de där extra timmarna som du lagt ner. Nästa månad blir det bättre tänker du, men så blir det inte. När du har drivit din byrå några år kanske du upptäcker att det inte är du som sätter agendan för ditt egna liv, det är dina kunder, dina anställda och deadlines som styr. Dina drömmar tycks vara långt borta och kanske har du hamnat i ett tillstånd där många byråägare redan befinner sig, där ditt liv styrs av andras krav och villkor, trots att det är du som bestämmer. Det finns ett namn för detta, nämligen “Business by default”. Det kan förklaras med att din byrå bara händer, växer dag för dag men det är omgivningen som bestämmer hur din byrå skall utvecklas, Inte du. 

Tänk dig att du bestämmer dig för att Nä! Det här går inte längre. Nu får det vara nog! Det är mitt liv och mina drömmar som skall bestämma vilken redovisningsbyrå jag skall driva.  “Business by design” kallas det för och är det motsatta till “Business by default” En modell där man sätter ägarna i centrum istället för kunden. Kunden kommer sist och det är du som bestämmer, hur mycket ska du skall jobba och hur mycket du vill ha i avkastning. Du bestämmer vilka människor du vill jobba med, vilka tjänster vill du sälja och slutligen vilka kunder som passar dig bäst för att uppnå dina mål. För handen på hjärtat!
Visst har du kunder du inte vill arbeta med?
Varför arbetar du i så fall med dem när du inte behöver?
Nä! Dags att ta kommandot!

Visma Spcs logo

Dela i sociala medier

Scroll to Top