Utveckling är nyckeln till framgång - Skapa en framgångsrik utbildningsplan

Kajsa Eduhouse

Text: Kajsa Ignestam, Marketing Coordinator, Eduhouse AB

Kontinuerligt lärande har varit ett diskussionsämne under en lång tid, där många har också funnit det nödvändigt i praktiken inom sitt eget arbete. Enbart en bra examen räcker inte, man måste ständigt sträva efter uppdatering av sina färdigheter för att hålla sig aktuell.

Det är tydligt att traditionella metoder för utbildning och utveckling kan vara både ineffektiva, långsamma och kostsamma. Att hålla tempot med dagens snabbt föränderliga värld och nyhetsuppdateringar krävs kontinuerlig utveckling av kompetens för individer, där teamledare och management har ett viktigt ansvar. Att skicka i väg anställda på en kursdag 1–2 gånger per år räcker inte i den snabbt växande takten som vi befinner oss i just nu.

Att skapa en framgångsrik utbildningsplan kräver åtminstone något av följande:

  • Förberedande ledarskapskultur, för bedömmande av hur mycket tid som ska spenderas på utveckling och utbildning, samt vilka typer av kurser som ska tas.
  • Ledaren måste vara involverad i utbildningsmålen för personalen och vara delaktig i lärandet. Vad ska vi lära oss under de kommande månaderna? Hur vill personalen utvecklas och hur kan jag som ledare få dem att se fram emot att utvecklas?
  • Genom att ge medarbetaren tillgång till utbildning online samlade i en och samma tjänst kan medarbetaren oberoende på expertisnivå lära och uppdatera sina kunskaper oavsett tid och plats, vilket ger mervärde till hela organisationen. Genom att ge teamet möjlighet att utveckla sina karriärer inom relevanta kompetensområden, kan medarbetarna engagera sig i ett mer motiverande och effektivt arbete på samma gång.
  • Implementera utbildning veckovis i det vardagliga arbetet. Under en timme är det enkelt att hålla fokus och ta till sig information.

Att använda sin arbetstid för att Googla och söka på YouTube för att hitta lösningar på problem i stunden, är både ineffektivt men tar även tid och fokus från det faktiska arbetet. Kontinuerligt lärande som en del av den normala arbetsveckan ökar produktiviteten och förbereder dig på eventuella problem som kan dyka upp. Samtidigt behöver inte chefer oroa sig för kompetensutvecklingen om det är planerat och implementerat i de anställdas vardag.

För dig som medarbetare krävs det också en förmåga att lära sig nya saker, förutom att ta del av utbildningar kan det löna sig att se över tidshanteringen i ditt arbete. När man arbetar med många uppgifter och projekt samtidigt kan det bli svårt att hantera arbetstiden, vilket kan bli påfrestande och minska ditt välmående. Det kan löna sig att skapa ett schema eller använda sig av kalenderfunktionen för att boka av under vilka tider du ska tillägna olika projekt, samt avsätta tid när du ska fortbilda dig genom utbildningar.

Något som är bra att tänka på är att alla lär sig på olika sätt. Kanske behöver några anställda mer interaktiv utbildning, varav några hellre vill studera och lyssna på egen hand. Se till att möjligheterna och engagemanget finns för en framgångsrik utveckling.

Eduhouse AB

Dela i sociala medier

Scroll to Top