Skattenyheterna 2022

Ulf Bokelund Svensson

Text: Ulf Bokelund Svensson, VD, Björn Lundén

Statsbudgeten blev en ovanligt rörig historia där beslut fattades på både regeringsförslag och förslag från M, KD och SD. Men en budget blev klubbad och här följer en kort genomgång av de viktigaste skatterelaterade delarna.

Reklamskatten avskaffas
Reklamskatten slopas från och med 1 januari 2022. För beskattningsår som inte avslutats vid ikraftträdandet gäller redovisningsskyldighet för reklamskatt bara om det sammanlagda beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 överstiger 100 000 kr.

Personaloptioner – generösare regler
Sedan 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren behöver därför inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattningen först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Reglerna utvidgas från 1 januari 2022 genom att två gränser höjs när det gäller vilka företag som får nyttja dessa regler:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kr per år.

Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.

Förstärkt skattereduktion
Tidigare betalade en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kr mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar.

Riksdagen har nu beslutat att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster helt försvinner.

Den nya skattereduktionen gäller från och med 1 januari 2022.

Skattefria förmånscyklar
Från 1 januari 2022 ska cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte tas upp till beskattning. Detta motsvarar förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda. En förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller inte elsparkcyklar.

Jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har utvidgats fem gånger, senaste förstärkningen infördes 2019. Riksdagen har nu beslutat om ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget från 1 januari 2022.  Alla som jobbar får sänkt skatt och de som jobbar heltid kommer att få en sänkt skatt med 150 kr per månad.

Höjt grundavdrag för 65+
Från 1 januari 2022 sänks skatten för pensionärer genom att grundavdraget höjs för personer över 65 år. Sänkningen innebär att den som har en pension på 13 000 kr per månad får ca 1 800 kr mer i plånboken varje år (150 kr per månad).

Mer bidrag för nystartsjobb
Vid årsskiftet höjdes bidragen vid nystartsjobb. Vid anställande av en person som varit arbetslös 1–2 år höjs bidraget från 1 till 2 arbetsgivaravgifter. För personer som varit arbetslösa 2–3 år höjs bidraget från 2 till 2,5 arbetsgivaravgifter och för de som varit arbetslösa i mer än tre år höjs bidraget från 2,5 till 3 arbetsgivaravgifter.

Dela i sociala medier

Scroll to Top