Säkerhet för redovisningsbyråer - Kryptering vad är det?

300x300px Jesper Landén

Text: Jesper Landén, Key Account Manager, Hyker Security

Ingen har missat att vi just nu är mitt inne i en omfattande digitaliseringsprocess med allt vad det innebär. Digitaliseringen leder till att vi kommer kunna arbeta var man än befinner sig i världen utan att behöva släpa med sig massa pärmar eller papper. Den pågående digitaliseringen för också med sig risker som måste hanteras för att inte kunder, partners eller kollegor ska utsättas för säkerhetsrisker.

Riskerna med att vi blir mer digitala är att vi ställs inför nya hot som vi inte är vana vid. Det kan vara allt ifrån enklare misstag där data läcker eller regelrätta attacker från cyberkriminella som vill få tag i viss information. Oavsett anledning till dataläckage måste vi ta de nya hoten på allvar och se till att skydda oss på nödvändiga sätt som krävs i vår nya omvärld.

Ett sätt att skydda sig är kryptering. Kryptering av dokument, filer eller chattkonversationer. Krypteringsteknologin kan enkelt uttryckt delas in i två olika delar, själva krypteringen och nyckelhanteringen.

Kryptering fungerar på så sätt att data förvrängs så att den blir oläsbar för någon som inte har de rätta nycklarna för att avkoda datan, därmed kan man dölja information för en icke önskvärd användare. Kryptering i sig självt har inget självändamål utan det är viktigt att ha koll på vem som har dina nycklar för att avkoda din data.

Nyckeldelningen är en stor beståndsdel för att krypteringen ska uppnå den önskvärda säkerheten. Skulle en icke önskvärd person få tillgång till nycklarna är informationen/datan inte längre skyddad. Det är därför viktigt att veta vart sina nycklar förvaras och vem som har tillgång till dessa. Av den anledningen är det viktigt att ställa sig frågan ”Vem har min nyckel?”

 

KONFIDENT bygger på en beprövad säkerhetsteknik med kryptering och nyckelhantering för att garantera en hög säkerhet till byråerna och deras kunder. Hyker Security kan inte läsa de dokument som laddas upp då vi inte har tillgång till de krypteringsnycklarna som behövs. All data krypteras och dekrypteras lokalt, vilket gör att informationen aldrig hamnar i molnet.

Vi på Hyker Security har under flera års tid arbetat med redovisning- och revisonsbyråer och har idag hundratals kunder inom branschen.

Hyker Security sammarbetar med både Srf konsulterna och FAR, vi går efter ramavtal och som medlem får man rabatt på KONFIDENT samt att använda sin logga i sin egen arbetsyta.

Dela i sociala medier

Scroll to Top