Därför ska du använda digitala verktyg när du koncernkonsoliderar

Talare presenteras senare

Text: Pär Haga, VD, Bordeaser AB

Konsolideringsarbetet förenklas och du kapar en stor del av det manuella arbetet. Med minimal risk för att den mänskliga faktorn smyger sig in i de finansiella rapporterna kan du, och andra intressenter lita mer på resultatet.

Varför är digitala lösningar att föredra framför Excel?
Att byta till en digital lösning kan verka krångligt och arbetsamt, men faktum är att implementeringsprocessen oftast är enkel och snabb. När implementeringen är klar resulterar den omedelbart i stora tidsbesparingar.

Din arbetstid är värd mer
Kanske funderar du över hur alla dessa automatiserade processer kommer att påverka din roll som ekonomiansvarig? När du lyfter bort en del av det manuella arbetet får du mer tid över att ägna dig åt sådant som faktiskt gör skillnad. Alla ekonomer kan räkna fram nyckeltal, men det viktiga jobbet görs i analysen.

Nya dotterbolag, konton, kostnadsställen, växelkurser…Föreställ dig hur mycket tid som skulle kunna frigöras om allt sådant kunde automatiseras och hanteras i ett lättöverskådligt gränssnitt. Tid som kan nyttjas till att nå värdefulla insikter och strategiarbete som skapar tillväxt.

Risken för mänskliga fel
Det är ingen lätt uppgift att hålla koll på den stora mängden flikar, tabeller och rader som krävs för att koncernrapportera i Excel. Risken att en siffra har smugit sig in på fel plats är överhängande och svårkontrollerad. Små fel kan ge stora konsekvenser och tidskrävande men nödvändig felsökningar.

När all bolagsdata förs över direkt från bokföringen elimineras en markant del av risken för manuella fel. När samma data sedan används för automatisk framtagning av er koncernrapportering, behöver du inte vara orolig över felkällor längs vägen. Digitala rapportverktyg flaggar dessutom eventuella avvikelser och kvalitetssäkrar åt dig.

Smidigare rapportering med digitala tjänster
Många digitala verktyg har tilläggsfunktioner där du kan ta fram egna grafer, tabeller och rapportmallar. Du kan därmed skräddarsy koncernrapporter med konsoliderad data. Dessutom kan du ofta ta fram automatiserade rapporter för varje enskilt dotterbolag.

Det är dyrt att använda Excel
Påstå att Excel är gratis är en grav förenkling. Visst kan du undvika inköpskostnad, men gräver du lite djupare upptäcker du snart att ni förlorar pengar på att använda Excel.

Din tid bör fördelas så att större delen av din arbetsdag ägnas åt analys- och strategiarbete. Ofta läggs tiden istället på manuella processer – som att koncernkonsolidera i Excel. Vad som normalt sett tar några arbetsdagar i anspråk i Excel, tar på sin höjd några timmar när samma arbete automatiserats. Omvandlar du tidsbesparingen till pengar upptäcker du snart att kostnaden för att utföra arbetet i Excel är väldigt hög.

Så fungerar de digitala verktygen
Digitala verktyg för koncernkonsolidering gör rapporteringen i koncernen smidigare, genom att hantera elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag m.m. åt dig. All bolagsdata kan läsas in direkt från respektive ekonomisystem via integration eller SIE4-filsinläsning. Utifrån det kan du skapa skräddarsydda dashboards och konsoliderade rapportmallar som uppdateras automatiskt varje månad.

Du berättar för verktyget vilka regler som ska gälla, anpassar rapporteringen efter bolagets behov och slipper därefter att uppfinna hjulet varje månad.

Dela i sociala medier

Scroll to Top