Hur 4 digitala trender kan hjälpa din redovisningsbyrå att växa!

Text: Amanda Randler, Marketing & Client Consultant, Ageras

Redovisningsbranschen är en av de branscher där digitaliseringen lämnat extremt stort avtryck. Samtidigt som ny teknologi växer fram måste företag se till att anpassa sina affärsstrategier till dessa nya system. Förhållningssätt som drivit framgång tidigare tappar helt enkelt sitt momentum och förblir inte lika betydelsefulla, vilket innebär att man måste hitta nya tillvägagångssätt.

När de fysiska möten som spelat stor roll i redovisningsbranschen ersätts av digitala samarbeten måste man tänka om för att fortfarande kunna skapa och behålla klienter. Nedan finner du fyra konkreta exempel hur digitaliseringen förändrat affärsrelationer i redovisningsbranschen, och hur du på bästa sätt kan bemöta dessa.

1. Utnyttja digitala recension system
I många år har främsta informationskällan varit människor i vår omgivning. Vi har vänt oss till vänner, familj och bekanta för att rådfråga kring olika beslut, men idag är det allt vanligare att vi söker bekräftelsen online i form av recensioner och tidigare kundbetyg. Självklart har det inte helt ersatt rekommendationer från människor omkring oss, men att i ett tidigt stadie kommunicera att redovisningsbyrån är uppskattad blir allt viktigare för att få in nya klienter.

Tips: Integrera system som gör det möjligt för dina klienter att betygsätta din byrå. Dessa är mycket användbara i marknadsföringssyfte, så gör dem synliga på din företagsprofil!

2. Högre press på bästa tjänsterna
Som företagare är det betydligt mycket lättare att hitta en ny redovisningskonsult eller revisor idag på marknaden med hänsyn till det digitala utbudet. Därav är det lättare för klienter att jämföra olika erbjudanden, där byrån som kan erbjuda bäst lösning tar hem vinsterna. Det är helt enkelt riskabelt att ta sina klienter förgivet, och vikten av lojala klienter ökar.

Tips: Var proaktiv och ha avstämningar om vad som förväntas och hur samarbetet kan utvecklas. Att ha 2 möten per år för att tillsammans utvärdera och hitta förbättringsområden kan vara avgörande för att klienten ska stanna.

3. Geografisk plats är obetydligt

Effektivare kommunikation och digitala redovisningslösningar har gjort att geografiskt avstånd inte längre begränsar möjligheten att samarbeta eller för att skapa goda kundrelationer. Du kan inte längre förvänta dig att din adress öppnar upp fler möjligheter i samma utsträckning som tidigare – samtidigt som konkurrensen växer.

Tips: Säkerställ att du har effektiva lösningar för din digitala kommunikation och spetsa din expertis istället.

4. Var transparent och bygg förtroende

Tidigare skapades främst förtroende genom att träffas och göra gott intryck vid dessa möten. Så är det fortfarande, men idag finns även andra sätt som gör det möjligt att bygga förtroende hos klienterna.

Tips: Skapa innehåll i förtroendeingivande syfte. Låt dina klienter kunna ge öppen feedback på din hemsida, låt din auktorisation finnas med som en logotyp på din profil och ha en sida som ger ett förtroendeingivande intryck genom att beskriva just din spetskompetens. Utnyttja den digitala världen och dess verktyg för att bygga förtroende!

Dela i sociala medier

Scroll to Top