Är digitalisering och automatisering svaret på allt?

Magnus Serratussell Wallin Zwapgrid

Text: Magnus Serratusell Wallin, Head of Marketing & Communication, Zwapgrid

En perfekt struktur. Allt hänger ihop från minsta händelse till verifikat. Med minimal felmarginal har fakturor och betalningar tolkats, periodiserats rätt och bokförts. Systemen gör det mesta av det repetitiva jobbet men dina specialistkunskaper gör den stora skillnaden. Du följer din insats i realtid och får dessutom bra betalt. Det känns bra men du kan inte låta bli att fundera på hur det blev så här? Var det trots allt digitaliseringen och sedermera automatiseringen? Eller var det kanske du som började ställa rätt frågor?

Jag har senaste åren studerat automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen. Här är några av de frågor som kan underlätta omställningen samt några konkreta knuffar för att faktiskt ta de viktiga första stegen framåt.

Vad ska jag få betalt för?
När det finns kostnadseffektiva sätt att lösa problemen blir det mindre intressant att betala per timme för repetitiva uppgifter. Högre förväntningar ställs istället på unika kunskaper kring en viss bransch, regelverk, värderingar, uppföljningsbehov, dataöverföring och annat som behövs för mer komplexa processer än enskilda händelser. Nya intressanta områden såsom hållbarhetsredovisning växer och öppnar upp för nya möjligheter. Fråga en kund vad de tycker att du tillför idag och vad de tror sig vilja ha hjälp med längre fram. En gemensam utvecklingsplan är ett sätt att både behålla kunder och utveckla värdet för er bägge framöver.

Vad kan jag göra annorlunda?
Om du bara fortsätter som vanligt men i en digital kontext blir det inte någon större skillnad. Måste du till exempel klippa och klistra data eller går det att sköta genom en integration och regelverk? Se över vad det är du gör som tar tid och utmana dig själv för att hitta nya arbetssätt. Välj till exempel en repetitiv uppgift som du eller ditt team gör ofta och bestäm att ni ska försöka effektivisera den fram till nästa månadsmöte och utvecklas steg för steg.

Vad gör de som ligger i framkant?
Som i alla större omställningar dyker det upp en lång rad alternativ och förr eller senare blir det tydligare vad som blir standard. Genom att hålla dig uppdaterad på vad som kommer framöver är du förberedd. Fråga systemleverantörer, banker och varför inte till en konkurrent du respekterar, det flesta delar gärna med sig av sin framgångssaga.

Vilken infrastruktur behöver jag och när?
Antalet betalningssätt, nischade SaaS-bolag och bokföringssystem ökar och en rad globala aktörer växer i snabb takt. Det innebär en ökad komplexitet kringt hur data som är avgörande för redovisningen skickas mellan system. Förändringar i infrastrukturen som att Bankgirot avvecklas samt nya regelverk och säkerhetsstandarder såsom P27 ställer dessutom nya krav. Håll dig ajour kring hur den data dina kunder är beroende av hanteras och kommer till rätt plats och hjälp dem på vägen. En bra start för att utvärdera behovet kan vara kundanpassade flödesscheman för att förstå hur relevant data hanteras. De blir stöd både för dig och i samtal med dina befintliga eller nya leverantörer av system.

Dela i sociala medier

Scroll to Top