Ett efterlängtat besked för den svenska mässbranschen

Easyfairs Nordic

Text: Easyfairs Nordic

Under måndagens presskonferens kom socialminister Lena Hallengren med det efterlängtade beskedet att det från och med den 1 juli äntligen är tillåtet att arrangera mässor igen. Mässorna likställs inte längre, ur ett smittskyddsperspektiv, med andra typer av evenemang utan bedöms istället separat efter sina egna unika möjligheter arrangeras på ett smittskyddsäkert sätt.

I regeringens officiella pressmeddelande står att: ”Mässor, som är offentliga tillställningar, ska regleras särskilt, på liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen. Det innebär att dessa bryts ut från regleringen om deltagartak som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället kommer mässor att träffas av regler som liknar de för marknader.”

Beslutet innebär att mässor inte längre begränsas av fasta deltagartak utan kan arrangeras men med krav på smittskyddsåtgärder. Antalet möjliga deltagare blir därmed beroende av lokalens eller utomhusområdets möjligheter och utformning. I dags datum har myndigheterna inte i detalj redovisat vilka krav på smittskyddsåtgärder som beslutats om.

För mässbranschen är beslutet en bekräftelse på att myndigheterna lyssnat och förstått mässornas möjligheter att genomföras med väl utarbetade smittskyddsåtgärder. Sedan tidigare har Easyfairs Nordic ett säkerhetsarbete ihop med övriga av Sveriges allra största arrangörer och tillsammans har vi tagit fram säkerhetskonceptet ”Vi ses Säkert” vilket gör att vi står väl rustade inför hösten.

Bjud in dina kollegor och håll koll på Ekonomi & Företag på sociala medier:

Ekonomi & Företags event på Linkedin

Ekonomi & Företags event på Facebook

Easyfairs Nordic

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Andra inlägg som kan passa dig

office-2717014_1920

Fel information i en digital årsredovisning riskerar att drabba företaget

Fel information i en digital årsredovisning riskerar att drabba företaget Text: Ulf Bokelund Svensson, VD, Björn Lundén Att en årsredovisning är korrekt har alltid varit viktigt men när årsredovisningar blir digitala får det än större betydelse. Informationen i årsredovisningarna får nu mycket större spridning och användning än tidigare. I och med att informationen blir väldigt

Läs mer »
office-3295556_1920

Redovisningstjänsteföretag har högsta kundnöjdheten

Redovisningstjänsteföretag har högsta kundnöjdheten Text: Petra Lagnehag Zars, Marknadschef, Srf konsulterna Svenskt Kvalitetsindex, SKI, presenterade nyligen en ny branschstudie om redovisningstjänsteföretag, som fått den hittills högsta kundnöjdheten som uppmätts. Studien visar dessutom att de verksamheter som arbetar aktivt med kvalitet via auktorisation, drar upp betyget. SKIs studie bygger på intervjuer av ett tusental företagare som

Läs mer »
Scroll to Top