Nya justerade bilförmånsregler

Text: Jan-Erik Persson
Skatteexpert, Wolters Kluwer

Riksdagen har beslutat att schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån ska justeras. Detta för att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. De justerade reglerna börjar gälla den 1 juli 2021 och berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.

Bakgrund skattepliktig bilförmån
Skattepliktig bilförmån uppkommer när en person för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som personen får använda på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund.

Bilförmån är en schablonbeskattad förmån som påverkas av

 • bilens nybilspris,
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck,
 • om bilen är en miljöbil,
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten och
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Modellen för schablonberäkningen ändras 1 juli 2021
Justeringen av bilförmånsberäkningen görs genom att två delbelopp i schablonberäkningen ändras, det ränterelaterade och det prisrelaterade beloppet. De nya reglerna ska användas för bilar som blir fordonsskattepliktiga från den 1 juli 2021. Redan nu registrerade bilar eller bilar som registreras till och med den 30 juni 2021 påverkas inte.

Bilförmånsvärdet enligt de nya reglerna beräknas på följande sätt:

 • Prisbasbeloppsdelen: 29% av ett prisbelopp,
 • Räntedelen: Bilens nybilspris multiplicerat med 70% av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet,
 • Prisdelen: 13 % av nybilspriset och
 • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Till och med 30 juni 2021 finns ytterligare en prisdel som brukar kallas för lyxbilstillägg. Denna del tas bort från och med 1 juli 2021.

Det som framförallt påverkar en höjning av förmånsvärdet enligt det nya systemet är prisdelen som höjs från dagens nio procent av nybilspriset till 13 procent. För en bil med ett nybilspris om 350 000 kronor ökar förmånsvärdet med 34 procent från cirka 51 500 kronor till 68 900 kronor per år. Vid 52 procent i marginalskatt ökar förarens skattekostnad med cirka 9 000 kronor per år.

Ikraftträdande den 1 juli 2021
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången den 1 juli 2021 eller senare samt bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet.

Flera beräkningsmodeller
Reglerna kommer att gälla för bilar som tas i bruk 1 juli 2021 och senare. Det innebär att det sannolikt kommer bli många som vill registrera in sin förmånsbil senast den 30 juni. Då skjuter man ju på tidpunkten för tillämpningen av de nya reglerna kanske 2-3 år innan det är dags för nästa bilbyte.

Efter den 1 juli kommer vi ha tre olika modeller för bilförmånsberäkningen beroende på hur gammal bilen är

 1. Bilar registrerade före 1 juli 2018
 2. Bilar registrerade mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2021
 3. Bilar registrerade efter 1 juli 2021.

Jan-Erik Persson
Skatteexpert
Wolters Kluwer AB

Dela i sociala medier

Scroll to Top