Nya justerade bilförmånsregler

Riksdagen har beslutat att schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån ska justeras. Detta för att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. De justerade reglerna börjar gälla den 1 juli 2021 och berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.