3 kloka åtgärder när företaget
får ekonomiska svårigheter

Ulf Bokelund Svensson är VD för Björn Lundén

Text: Ulf Bokelund Svensson
VD, Björn Lundén

När du som företagare inser att affärerna börjar svikta är det viktigt att sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Det finns så klart en rad åtgärder, stora som små, att ta till men de här tre anser jag vara de mest självklara.

1) En första åtgärd bör vara att lämna en preliminärdeklaration till Skatteverket för att minska F-skatten om man befarar att resultatet kommer att bli sämre än beräknat. Tänk på att det även går att lämna en preliminärdeklaration för föregående år om man betalade in för mycket preliminärskatt då. Det går då att få en återbetalning under förutsättning att det finns ett överskott på skattekontot.
Observera att Skatteverket uppmanar till att inte lämna några extra upplysningar i den preliminära inkomstdeklarationen – det fördröjer handläggningstiden.

2) Inventera företagets avtal. Finns det möjlighet att häva avtal om leveranser och tjänster som inte kommer att behövas? I vissa fall kan det kanske vara möjligt att åberopa force majeure.

3) Upprätta kontrollbalansräkning så fort det finns misstanke om att det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet, för att undgå personligt ansvar i aktiebolag. Om det finns risk för att företaget ska gå omkull kan en företagsrekonstruktion vara ett alternativ till konkurs.

Dela i sociala medier

Scroll to Top