Näringslivets hjältar 2020

Text: Petra Lagnehag Zars,
Marknadschef, Srf konsulterna

Landets redovisnings- och lönekonsulter har haft ett av sina tuffaste arbetsår någonsin och det finns all anledning att uppskatta och uppmärksamma de viktiga insatser de gjort för sina kunder och för det svenska näringslivet. De har på flera sätt varit näringslivets hjältar under 2020.

Året som gått har varit intensivare än någonsin för alla verksamma i redovisnings- och lönebranschen och redan i mars bestämde sig Srf konsulterna att lägga fokus på bevakning av coronapandemins påverkan på branschen och näringslivet i stort. Högst på priolistan är att löpande ge ut relevant information och kunskap. Det viktigaste är inte att snabbt informera om de paket som regeringen beslutat, utan den viktigaste och mest värdeskapande informationen handlar främst om hur dessa stödåtgärder ska hanteras och tolkas i praktiken för att på bästa sätt kunna hjälpa sina kundföretag.
Den kraftigt ökade arbetsbelastningen för verksamma konsulter och rådgivare har främst handlat om ökad rådgivning på toppen av det ordinarie löpande arbetet, samtidigt som det varit av största vikt att läsa in sig på alla de tillfälliga regelverk och stödpaket som lanserats och förlängts om vart annat. Trots det har man ändå kunnat upprätthålla leveransen till företagskunderna.

Det finns ett stort mått av professionalitet och engagemang i redovisnings- och lönekonsulternas kunduppdrag och det är en mycket viktig roll dessa har i näringslivet. Att ha rätt kunskaper är en styrka som dessutom är ett krav för att få vara Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult i Sverige idag. Verksamma i branschen har haft mycket goda möjligheter att tydliggöra sin viktiga kompetens för näringslivet under den kris som fortfarande pågår.

Att vara proaktiv och uppdaterad på det senaste och samtidigt ha en nära kommunikation med kunderna ger de bästa förutsättningarna. 2020 har varit exceptionellt på många sätt för alla verksamma där den största utmaningen har varit att hålla kunskapstempot.

För dig som är verksam som redovisningskonsult, lönekonsult och/eller rådgivare finns uppdaterad information gällande stödpaket och andra åtgärder som tagits fram under pandemin samt hanteringen av dessa. Läs mer och ladda ner mallar och informationsfilmer på Srf konsulternas coronasida.

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top