Mer tid framför skärmen kan gynna relationerna till medarbetarna

Det kan nästan låta motsägelsefullt att digitalisering hjälper till att bygga närmare relationer. Men faktum är att mycket tyder på att digitalisering snarare kan stärka mänskliga interaktioner än att försvaga dem.