Hemmakontor
– hur gör vi med momsen?

Skatte- och momsexpert, Simployer, Håkan Larsson

Text: Håkan Larsson
Moms- och skatteexpert, Simployer

En vanlig fråga just nu är om man kan få momsavdrag för anställdas hemmakontor eller inte. Ett stort problem när det gäller just rätten till momsavdrag för hemmakontoret är att vi har ett gammalt förlegat avdragsförbud för stadigvarande bostad. Denna regel slår ibland helt fel och gör att företag kan vägras avdrag för moms på inköp som är helt kopplade till momspliktig verksamhet. Här ska vi kolla närmare på hur momsen ska hanteras för inköp och utrustning till hemmakontor.

Kontorsmöbler och inredning
För att uppfylla kraven på att anställda ska ha en bra arbetsmiljö på sitt hemmakontor kan arbetsgivaren stå för inköp av höj- och sänkbara skrivbord, skrivbordslampor samt ergonomiska kontorsstolar. Enligt Skatteverket träffas denna typ av inköp av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Arbetsgivaren har därför – enligt Skatteverket – inte rätt till avdrag för moms på dessa inköp. Detta även om arbetsgivaren behåller äganderätten till inredningen.

Enligt min mening står dock detta helt i strid med EU:s grundläggande princip om att momsen ska vara avdragsgill om kostnaden är direkt kopplad till företagets momspliktiga verksamhet. Momsen ska inte bli en kostnad i ett sådant fall. Ett tips är därför att yrka avdrag för momsen på kontorsutrustning till hemmakontor – men gör det öppet – till exempel i en bilaga till momsdeklarationen.

Datorer, plattor och andra verktyg
Arbetsgivaren kan också köpa bärbara datorer, dataskärmar, Ipads, headset och mobiltelefoner med mera, som är väsentliga för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete hemifrån. Detta ses normalt som skattefria arbetsredskap för den anställde, om arbetsgivaren står för inköpen (även via utlägg) och är ägare till egendomen.
Enligt min mening torde detta inte träffas av avdragsförbudet för bostäder – inte heller med Skatteverkets syn. Detta eftersom utrustningen inte typiskt är kopplat till boendet, utan istället är helt kopplat till den anställdes arbete för verksamheten. Momsen torde därför vara avdragsgill vid dessa inköp.
Se dock upp med rena bidrag för att de anställda ska göra sina egna inköp av olika utrusning! Det finns en risk att sådana bidrag kommer att betraktas som skattepliktig lön utan rätt till momsavdrag.

Bredband och mobiltelefonabonnemang
Om arbetsgivaren tecknar telefon- och/eller bredbandsabonnemang – som ska användas för den anställdes arbete – kan detta ofta ses som skattefria arbetsredskap där momsen är avdragsgill. Det gäller om abonnemanget är väsentligt för den anställdes arbete och sker mot en fast avgift. Arbetsgivaren ska också vara betalningsansvarig för abonnemanget.

Ibland väljer man att den anställde tecknar ett eget privatabonnemang, eftersom detta ofta är betydligt billigare. Arbetsgivaren ersätter sedan den anställde för detta. I så fall har arbetsgivaren inte avdrag för momsen. Detta eftersom det är den anställde som är betalningsansvarig för abonnemanget. Det finns också en risk att den anställde blir beskattad för en sådan ersättning som lön (inklusive momsen).

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top