Skattenyheter 2021
– de viktigaste nyheterna för företagen och ägarna

Ulf Bokelund Svensson är VD för Björn Lundén

Text: Ulf Bokelund Svensson
VD, Björn Lundén

Det ser ut att bli många goda nyheter inför 2021 för företagen och företagarna. I budgetpropositionen föreslås bland annat sänkt företagsbeskattning, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, skattereduktion för arbetsinkomster och grön teknik samt utökat växa-stöd.

Riksdagen förväntas ta upp regeringens budgetförslag för beslut innan man går på sin julledighet.

Sänkt företagsbeskattning genom skattereduktion vid inventarieköp
En skattereduktion för företag som investerar föreslås för investeringar i inventarier som görs under 2021. Dvs för maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag.
Skattereduktionen blir 3,9% av anskaffningsvärdet och kravet är att inventarierna behålls under en viss tid.

Växa-stödet utvidgas
Växa-stödet utvidgas så att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att få rätt till nedsatta arbetsgivaravgifter. Under 24 månader betalas då endast betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/månad.
Nedsättningen föreslås gälla anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter
En tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften föreslås för ungdomar under perioden 1 april 2021–31 mars 2023. Arbetsgivaravgiften blir 19,73% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.
Nedsättningen gäller ersättningar på högst 25 000 kr/mån. På överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter.

Nya skattereduktioner
En tillfällig skattereduktion med tydlig låginkomsttagarprofil föreslås för arbetsinkomster under 2021 och 2022, detta för att kompensera för ökade arbetskostnader till följd av pandemin.
Ytterligare en skattereduktion föreslås från 2021 som ska uppgå till som högst 1 500 kr per person och år och att den ska utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet (arbete, pension, föräldrapenning, inkomst av enskild näringsverksamhet mm). Inkomst av kapital omfattas alltså inte. Man behöver tjäna minst 40 000 kr per år för att få skattereduktionen och full skattereduktion på 1 500 kr ges vid en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 240 000 kr per år.
En skattereduktion för gröna teknikinvesteringar föreslås också. Bidraget för solceller för privatpersoner föreslås slopat. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Fler RUT-tjänster och höjt belopp
RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster från 2021. Och det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr.

”Flyttskatten” tas bort
Schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter föreslås slopas 1 januari 2021. Schablonintäkten är enligt dagens regler 0,5% av uppskovsbeloppet. Både befintliga och framtida uppskov omfattas av ändringen.

5 års expertskatt
Expertskatten, dvs skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas 1 jan 2021 från att gälla de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige (idag gäller tre år).

FoU-avdraget förstärkts
Personer som arbetar med forskning eller utveckling omfattas av lägre arbetsgivaravgifter och detta ska förstärkas ytterligare från 1 juli 2021. Kravet på forskningsarbete sänks till minst hälften istället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Dessutom höjs taket för avdraget från 450 000 kr till 600 000 kr per månad.

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top