Redovisnings- och lönekonsulternas
viktiga roll

Text: Petra Lagnehag Zars,
Marknadschef, Srf konsulterna

I spåren av coronapandemin har många företag hamnat i ekonomisk kris. Därmed har också företagens behov av stöd i ekonomi- och lönefrågor ökat markant. Redovisnings- och lönekonsulterna blir om möjligt ännu viktigare för företagen. Hur fungerar de olika stödpaketen som regeringen sätter in? Vem får ansöka och hur går det till? Vad gäller vid korttidspermittering, hur fungerar omställningsstödet och de regionala stöden? Det är av största vikt att ha rätt kunskaper om hur allt detta ska bokföras, redovisas i bokslut och årsredovisning samt hur och när avstämning av permitteringsstöden ska ske och så vidare.

Under kristider som kräver distansering och kanske till och med karantän, så har också företagen i allt större utsträckning behov av smarta digitala lösningar för att kunna hantera möten, administration, ekonomi- och lönehantering på distans. I ärlighetens namn har samhället varit väl förberett sedan länge med en mängd digitala lösningar som appar, molntjänster och videomötessystem, men under pandemin har användningen eskalerat.

Redovisnings- och lönebyråerna har varit digitala länge, även om man för kundernas skull ofta har kvar en del manuella rutiner. Nu anammar fler och fler av byråernas kunder digitala lösningar och kan inte längre tänka sig vara utan dem. Frågan är om det ens finns några företagare längre som levererar kvitton i en plastkasse? Skriver man på ett löneunderlag med penna? Digitala arbetssätt sparar tid och sparar även på vår miljö och då vet vi att vi är på rätt spår. Det är dit vi ska. Det viktiga nu är att ta vara på möjligheterna som öppnar sig och göra något bra av det.

Det handlar främst om att ta vara på de viktiga kunskaperna som redovisnings- och lönekonsulterna besitter. De är experter och rådgivare inom sina områden och har kunskaper som hjälper företag att utvecklas. Är du verksam redovisningskonsult, lönekonsult eller lönespecialist? Det är hög tid att tydliggöra hur DU kan göra viktig skillnad för dina uppdragsgivare.

Dela i sociala medier

Scroll to Top