Month: September 2020

Redovisnings- och lönekonsulternas viktiga roll

I spåren av coronapandemin har många företag hamnat i ekonomisk kris. Därmed har också företagens behov av stöd i ekonomi- och lönefrågor ökat markant. Redovisnings- och lönekonsulterna blir om möjligt ännu viktigare för företagen. Hur fungerar de olika stödpaketen som regeringen sätter in? Vem får ansöka och hur går det till?

Scroll to Top