Så här får du betalt för
dina kundfordringar

Text: Jesper Linder
Biträdande jurist, Advokatfirman Fylgia

Att inte få betalt i tid för sina fakturor drabbar många företag. Både mindre och större företag slarvar med utbetalningarna och ofta ligger missuppfattningar bakom förseningar eller helt uteblivna betalningar.

Som affärsjurister stöter vi på många olika anledningar till att det uppstår tvister om ersättning för utfört arbete eller sålda varor. Oftast handlar det om hur stor ersättningen ska vara och när den ska betalas.

I den perfekta företagsvärlden hade det därför alltid funnits ett tydligt avtal vid varje uppdrag där det framgår vad som ska göras, hur mycket ersättning som ska betalas och när betalning ska ske.

Tyvärr kanske det inte känns helt lägligt att upprätta ett sådant avtal inför varje uppdrag men då bör man i vart fall bekräfta den muntliga överenskommelsen skriftligen på annat lämpligt sätt. Exempelvis genom ett mejl som beskriver vad som ska utföras och hur mycket som ska faktureras, när. Be då gärna kunden bekräfta genom ett mejlsvar.

Vad händer om en faktura inte betalas i tid?
Trots att man har en skriftlig överenskommelse kan det ändå uppstå situationer där kunden inte betalar. Börja då med att ta reda på varför den inte betalats. Samla alla dokument som visar när och varför fakturan skulle ha betalats – exempelvis själva fakturan, eventuellt avtal eller annan överenskommelse och kontakta sedan kunden. Det enklaste sättet är kanske att ringa eller mejla kunden och fråga!

Du kan också skicka en betalningspåminnelse till kunden där du informerar om att fakturans förfallodag passerat och att fakturan inte blivit betald. För det fall kunden trots detta inte betalar kan du antingen vända dig till ett inkassoföretag som övertar jobbet med att kräva in betalning eller så vänder du dig till Kronofogden.

Hos kronofogden ansöker man om ett så kallat betalningsföreläggande. Detta innebär i korta drag att Kronofogden skickar ett brev till kunden där kunden uppmanas att betala. Kronofogden gör dock ingen prövning i sak av ifall du eller kunden har rätt.

Om kunden inte svarar på föreläggandet kommer Kronofogden att fatta ett beslut som innebär att skulden är ”fastställd” och du kan då ansökan om att Kronofogden ska hjälpa dig att driva in skulden. Om kunden däremot bestrider betalningsföreläggande kommer Kronofogden att hänvisa dig till att få saken prövad i domstol.

Det sista steget för att hantera en obetald faktura är således att vända sig till tingsrätten. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan gentemot kunden till tingsrätten. Nackdelen med att gå till domstol är att det kostar pengar och kan dra ut på tiden, det kan också vara rätt komplicerat att företräda sig själv.

Som affärsjurister är därför vårt tips att du kontaktar en jurist eller advokat med erforderlig kompetens innan du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Då kan den juristen eller advokaten hjälpa dig och se till att du hamnar rätt i juridikens snåriga djungel – och på så sätt öka chanserna till att du i slutändan får betalt.

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Andra inlägg som kan passa dig

artificial-intelligence-2167835_1280

Så kommer AI påverka redovisningsbranschen

AI kommer att ha en avgörande roll för redovisningsbranschens framtid och redan idag utmanar tekniken både affärsmodeller och arbetsuppgifter. Vi ser fler och fler byråer som går över till fastpris-modellen och många manuella processer automatiseras med hjälp av teknologin. Tekniken kommer sätta stor prägel på branschen och i detta inlägg ska vi fördjupa oss inom de allra viktigaste områdena.

Läs mer »
action-2277292_1920

Det senaste om skattefrihet respektive beskattning av förmåner

Det senaste om skattefrihet respektive beskattning av förmåner Text: Irini Kallides Skattejurist, Wolters Kluwer Motion och friskvård av enklare slag och mindre värdeEn motions- eller friskvårdsaktivitet som är av enklare slag och mindre värde är en skattefri förmån. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket i början av 2018 kan förmånen erbjudas antingen som en naturaförmån eller som ett friskvårdsbidrag. Naturaförmåner är enligt Skatteverket skattefria

Läs mer »
Scroll to Top