Lön, i vems intresse?

Zennie Sjölund Branschansvarig lön, Srf konsulterna

Arbetar du för att leva eller lever du för att arbeta? En kollega lyfte frågeställningen för ett tag sedan och fick mig att reflektera. Hur viktigt är jobbet och vad triggar mig att gå till min arbetsplats? Svaret på det varierar från person till person, lite på samma sätt som om det är målet eller resan till målet som är det viktiga. För vi är olika, på många sätt och har skilda inställningar till vårt arbete. Det finns dock en gemensam nämnare för alla oss som tar oss till en arbetsgivare i stort sett varje vardag. Vi är anställda.

En anställning.  ”Av­talad rättighet (för ngn) få betalt för att ut­föra vissa arbets­uppgifter för arbets­givare; under kortare el. vanligen längre tid”. Så lyder definitionen i SO, Svensk Ordbok, utgiven av Svenska Akademin. Arbetsgivare och arbetstagaren ingår ett anställningsavtal, vilket är grundläggande och innebär att ”ngn” också får betalt. I avtalet har man kommit överens om storlek på ersättning för utfört arbete. Hur den ersättningen regleras beror på många olika faktorer, vanligtvis utifrån skrivningar i kollektivavtal, ibland på annat vis. Vi pratar alltså lön.

Tillhör du dem som nöjer dig med att se att din lön har kommit in till banken? Att det ser bra ut på bankkontoutdraget? Det är nog läge att ändå kontrollera lite mer. Även om det för de allra flesta stämmer så vet vi att det inte alltid gör det för alla löntagare.

Och lönen är viktig, det märks inte minst i samband med lönerevision då det för de allra flesta hålls lönesamtal utifrån prestation. Då är det viktigt för ”ngn” att siffrorna går åt rätt håll. Så en gång om året granskar många anställda sina lönespecifikationer för att kontrollera att lönen blev det som överenskommits vid lönesamtalet. Men hur ser det ut resten av året? Givetvis är även det beroende på person och position. Men jobbar man med lön, då vet man att det allt som oftast genererar merarbete när en anställd inte tycker att uppgifterna stämmer.

Tillbaka till avtalet för anställningen. Om du i andra sammanhang sluter ett avtal med annan part, följer du då inte upp att det som ni har kommit överens om faktiskt är uppfyllt? I fallet anställningsavtal så kan arbetsgivaren bedöma utförandet av arbetsuppgifterna, och vad har den anställde som motprestation? Jo, att den lön som ska utbetalas gör det enligt överenskommelsen.

För den anställde är det viktigt att se till att arbetsgivaren uppfyller ett annat krav som finns enligt vår lagstiftning. Arbetsgivaren betalar in skatt åt den anställdes vägnar. Blir det fel på skatten, ja då är det din sak som anställd att hantera det direkt med Skatteverket. Lagd skatt ligger, arbetsgivaren kan inte röra den skatt som du som anställd har fått tillgodoräknad hos Skatteverket. Samtidigt så är lönespecifikationen idag det kvitto som den anställde har för att påvisa att arbetsgivaren har betalat in den skatt som denne är ålagd att göra.

Srf konsulterna tycker att det är viktigt att lönespecifikationens betydelse lyfts fram och klargörs. Något som görs i den rekommendation kring standardhantering av lönespecifikation som är framtagen av Srf Lönegrupp, Srf konsulternas expertgrupp kring lönefrågor. Den anställde har ett eget ansvar i att ta del av lönespecifikationen och det är viktigt att enkelt kunna förstå och jämföra uppgifterna från arbetsgivaren gentemot det som är inrapporterat till Skatteverket. Det kan den anställde sedan början av juni göra själv på Skatteverkets Mina Sidor, något som Srf Lönegrupp också har synkat standardlönespecifikationen med.

Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren att se till att anställningsavtalets grundläggande förutsättningar uppfylls – rätt lön för utförda arbetsuppgifter. Men det borde ligga mycket mer i den anställdes intresse att själv kontrollera sin lön. 

Dela i sociala medier

Scroll to Top