Redovisningsbranschen har goda förutsättningar för AI

Text: Ulf Bokelund Svensson, VD, Björn Lundén

Företagen inom EU lägger idag många miljarder på att hantera momsen rätt. Men inte ett enda företag kan göra allt rätt! Reglerna är för komplexa för det.

När man gör nya momsregler inom EU är det ofta för att hindra momsfusk. Men nya regler tar allt för dålig hänsyn till företagens administrativa börda. Det gäller även EU:s stora momsreform som nu håller på att förhandlas fram. Där finns det en risk att företagen i framtiden ska debitera utländsk moms på sina fakturor för varuförsäljningar till företag i andra EU-länder.

Dags att tänka på företagen – gör om och gör rätt!
Enligt min mening bör man ändra momssystemet i grunden, så att företagens kostnad för att hantera momsen minskar. Det är idag nödvändigt att förenkla för företagen, så att de klarar den stentuffa internationella konkurrens som finns.

Förenkla reglerna – inför omvänd skattskyldighet
En stor förenkling – enligt min mening – är att göra reglerna om omvänd skattskyldighet till huvudregel när man säljer till momsregistrerade företag. Det borde gälla varor och tjänster inom hela EU – och även inom länderna. Säljaren tar då inte ut någon moms på fakturan. Istället redovisar köparen både den utgående momsen för försäljningen och ingående moms på inköpet.

Om köparen har full avdragsrätt för momsen blir det ett nollsummespel och köparen slipper att betala någon moms. Momsen blir då en kostnad för köparen bara vid privat bruk och vid delvis momsfri verksamhet. Och så var tanken från början; momsen ska inte bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Ta bort undantag som bara krånglar till det
Ytterligare ett sätt att förenkla systemet är att ta bort så många undantag som möjligt och bredda momsbasen. Om det blir moms på fler varor och tjänster slipper man en massa onödigt momskrångel. Dessutom får staten in mer pengar och man kan sänka momssatserna och göra dem mer enhetliga.

Slipp dold momskostnad i vårdsektorn m m
Idag har vi inlåsningseffekter där momsen blir en kostnad för företag som bedriver momsfri verksamhet (s.k. dold moms). Ett aktuellt exempel är att det från och med 1 juli blir moms på uthyrning av vårdpersonal, där momsen blir en kostnad för privata vårdgivare som hyr in vårdspersonal.

Andra områden där vi har inlåsningseffekter och en massa momskrångel är uthyrning av fastigheter (bostadsuthyrning m m), bank-, finans- och försäkringsområdet och kultursektorn.

EU måste vara överens om regeländringar
Ett sätt att komma ifrån problemen är att vården och andra problemområden blir momspliktiga med en låg momssats. Då blir momsen inte en kostnad eftersom företagen får avdrag för moms.

Att införa omvänd skattskyldighet som huvudregel och bredda momsbasen med låga momssatser är en långsiktig tanke som EU behöver enas om. Det har tidigare förts diskussioner på detta, men tyvärr är det ruskigt svårt för EU:s medlemsländer att enas. Dags för beslutsfattarna att ta sitt ansvar och skärpa sig!

Dela i sociala medier

Andra inlägg som kan passa dig

Penningtvättslagen, en utmaning för hela ekonomibranschen

Penningtvättslagen, en utmaning för hela ekonomibranschen Text: Gunnar Jacobson Partner, Regtech Solutions AB På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen. Det ställer stora krav på

Läs mer »

Fyra vanliga problem med tidrapportering – så kan de undvikas

En effektiv och tillförlitlig tidrapportering är en av grundstenarna för att bygga ett företag med god lönsamhet – en självklarhet för de flesta. Men fel utfört kan tidrapporteringen också orsaka problem, oavsett vilket tidrapporteringssystem man använder. Vi listar de vanligaste problemen och ger tips på hur de kan undvikas.

Läs mer »
Företagscyklar

5 anledningar att skaffa företagscyklar

Vill du få ditt företag att synas lite extra samtidigt som dina medarbetare blir både friskare och gladare? Företagscyklar är ett roligt sätt att få ditt företag att utmärka sig och synas. Det finns många anledningar till varför cyklar på arbetet kan ge er både reklam, lönsamhet och glada medarbetare.

Läs mer »
Scroll to Top