Redovisningsbranschen har goda förutsättningar för AI

Text: Ulf Bokelund Svensson, VD, Björn Lundén

Företagen inom EU lägger idag många miljarder på att hantera momsen rätt. Men inte ett enda företag kan göra allt rätt! Reglerna är för komplexa för det.

När man gör nya momsregler inom EU är det ofta för att hindra momsfusk. Men nya regler tar allt för dålig hänsyn till företagens administrativa börda. Det gäller även EU:s stora momsreform som nu håller på att förhandlas fram. Där finns det en risk att företagen i framtiden ska debitera utländsk moms på sina fakturor för varuförsäljningar till företag i andra EU-länder.

Dags att tänka på företagen – gör om och gör rätt!
Enligt min mening bör man ändra momssystemet i grunden, så att företagens kostnad för att hantera momsen minskar. Det är idag nödvändigt att förenkla för företagen, så att de klarar den stentuffa internationella konkurrens som finns.

Förenkla reglerna – inför omvänd skattskyldighet
En stor förenkling – enligt min mening – är att göra reglerna om omvänd skattskyldighet till huvudregel när man säljer till momsregistrerade företag. Det borde gälla varor och tjänster inom hela EU – och även inom länderna. Säljaren tar då inte ut någon moms på fakturan. Istället redovisar köparen både den utgående momsen för försäljningen och ingående moms på inköpet.

Om köparen har full avdragsrätt för momsen blir det ett nollsummespel och köparen slipper att betala någon moms. Momsen blir då en kostnad för köparen bara vid privat bruk och vid delvis momsfri verksamhet. Och så var tanken från början; momsen ska inte bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Ta bort undantag som bara krånglar till det
Ytterligare ett sätt att förenkla systemet är att ta bort så många undantag som möjligt och bredda momsbasen. Om det blir moms på fler varor och tjänster slipper man en massa onödigt momskrångel. Dessutom får staten in mer pengar och man kan sänka momssatserna och göra dem mer enhetliga.

Slipp dold momskostnad i vårdsektorn m m
Idag har vi inlåsningseffekter där momsen blir en kostnad för företag som bedriver momsfri verksamhet (s.k. dold moms). Ett aktuellt exempel är att det från och med 1 juli blir moms på uthyrning av vårdpersonal, där momsen blir en kostnad för privata vårdgivare som hyr in vårdspersonal.

Andra områden där vi har inlåsningseffekter och en massa momskrångel är uthyrning av fastigheter (bostadsuthyrning m m), bank-, finans- och försäkringsområdet och kultursektorn.

EU måste vara överens om regeländringar
Ett sätt att komma ifrån problemen är att vården och andra problemområden blir momspliktiga med en låg momssats. Då blir momsen inte en kostnad eftersom företagen får avdrag för moms.

Att införa omvänd skattskyldighet som huvudregel och bredda momsbasen med låga momssatser är en långsiktig tanke som EU behöver enas om. Det har tidigare förts diskussioner på detta, men tyvärr är det ruskigt svårt för EU:s medlemsländer att enas. Dags för beslutsfattarna att ta sitt ansvar och skärpa sig!

Dela i sociala medier

Andra inlägg som kan passa dig

3 kloka åtgärder när företaget får ekonomiska svårigheter

När du som företagare inser att affärerna börjar svikta är det viktigt att sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Det finns så klart en rad åtgärder, stora som små, att ta till och här tar Ulf Bokelund Svensson, VD för Björn Lundén upp de 3 mest självklara tipsen enligt honom.

Läs mer »

Redovisnings- och lönekonsulternas viktiga roll

I spåren av coronapandemin har många företag hamnat i ekonomisk kris. Därmed har också företagens behov av stöd i ekonomi- och lönefrågor ökat markant. Redovisnings- och lönekonsulterna blir om möjligt ännu viktigare för företagen. Hur fungerar de olika stödpaketen som regeringen sätter in? Vem får ansöka och hur går det till?

Läs mer »

Får du rådgivning från din redovisningsbyrå?

Får du rådgivning från din redovisningsbyrå? Text: Jan Söderqvist, Branschexpert inom redovisning på Visma Spcs Var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning i dag än för två år sedan. Ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer

Läs mer »
Scroll to Top