Hållbar lön hela livet

Text: Zennie Sjölund Branschansvarig lön, Srf konsulterna

Vi sover mycket. En tredjedel av livet drömmer vi oss bort och återhämtar krafter för att njuta av vår vakna tid. Och vi jobbar en stor del av livet också, de allra flesta av oss. Förhoppningsvis har vi en sysselsättning som både stimulerar och utvecklar oss. Sedan kommer allt annat som vi gör, och det som faktiskt händer i livet, både i sorg och glädje. Förutsättningarna för att kunna hantera såväl möjligheter som utmaningar i vardagen är för de allra flesta att ha en inkomst. En lön. Och lönen är inte bara viktig för att få in pengar till det vardagliga, den ligger även till grund för andra ersättningar.

En del av livet kan vara att få barn. I Sverige föds runt 115 000 barn per år vars föräldrar har möjlighet att vara föräldralediga. Och även om fortfarande 70 % av ledigheten tas ut av mammor så är det många som har föräldrapenning. För i takt med att barnen växer så blir det vabruari och ett antal lov som ska pusslas ihop. Det finns ungefär 1,8 miljoner barn i åldrarna 0-14 år och under 2017 togs det ut 6,5 miljoner vab-dagar. På samma sätt som vi får ersättning från Försäkringskassan vid föräldraledighet så kan det komma tider i livet när människor behöver extra stöd på grund av sjukdom eller skador. Sjukfrånvaron i Sverige varierar över tid och ligger nu runt 4 % av ordinarie arbetstid. Utöver ersättning från det nationella socialförsäkringssystemet så är många stöttade av kollektivavtal eller motsvarande. Att ha en inkomstförsäkring vid sjukdom kan vara nog så viktigt för att få vardagen att gå ihop även när det är som tuffast. Eller om man faktiskt skulle bli av med arbetet. Hur är tillvaron för de 2,7 % av befolkningen som fick A-kassa förra året? En annan del av livet väntar när pensionen träder i kraft. Att vi förväntas arbeta längre visar utredningar på och kvinnor som i dag är 65 år väntas leva ytterligare 23 år, långt efter pensionsåldern. Männen har något lägre förväntad livslängd, 86 år. Då är det viktigt att det finns en bra pensionslösning.

Föräldraförsäkring, sjukersättning, A-kassa och såväl allmän pension som tjänstepension grundar sig på den inkomst som betalas ut. All rapportering, alla underlag för beräkning och all lönestatistik för analyser genereras av den som hanterar löner. Då måste ersättningshanteringen vara smidig och tillförlitlig. Idag baseras löneutbetalningar på en uppskattad inkomst, mer rättvisande vore det om det var den reella lönen som styrde ersättningsnivån. Det förväntas komma. En e-inkomst eller EGI bereds på Regeringskansliet och vi väntar med spänning på att få besked om när vi kan dra fördel av den tunga AGI-rapportering som har införts. För uppgifterna hos Skatteverket ger möjlighet till att ersätta en uppskattad inkomst med en reell inkomst när ersättningar ska betalas ut. Och det är mycket pengar i omlopp. 1 714 921 861 545 kronor per år bara i rapportering av bruttolön för anställda till Skatteverket, vilket motsvarar 37 % av Sveriges BNP. Det som är allra viktigast för månadens löneutbetalning, för framtida försäkringsbehov eller när livets guldkant ska avnjutas, är att lönen blir korrekt hanterad. För då kommer såväl lönen som livet att bli hållbar.

Dela i sociala medier

Scroll to Top