Får du rådgivning från din redovisningsbyrå?

Text: Jan Söderqvist,
Branschexpert inom redovisning på Visma Spcs

Var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning i dag än för två år sedan. Ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en kundundersökning från Visma.

– Redovisningskonsulter kan vara rådgivare som hjälper småföretagare att växa och nå sina mål. Därför är det välkommet att småföretagare efterfrågar allt mer rådgivning, och att byråerna blir bättre på att erbjuda det, säger Jan Söderqvist, Vismas branschexpert inom redovisning och revision.

“Rådgivning” kan vara allt från att sätta en tydlig kontoplan till att göra prognoser och budgetar för att nå företagarens specifika mål. Det behöver inte så vara avancerat. En professionell ekonom som har tid och lust för dig och ditt företag, kan förmodligen hjälpa till på ett helt annat sätt än familjemedlemmar och företagarvänner. 

För att konsulten ska hinna med att få in även rådgivning i yrkesrollen så måste de låta tekniken ta över en del av arbetet – automatisera delar av redovisningen och också låta företagare som vill sköta en del själva.

Undersökningen bland svenska redovisningsbyråer visar att var tredje byrå, 33 procent, lägger mer tid på rådgivning till sina kunder i dag än för två år sedan. Totalt 41 procent tror att de kommer lägga ännu mer tid på rådgivning de kommande två åren. Samtidigt har varannan byrå, 49 procent, inte vidtagit några åtgärder för att för att hänga med i omställningen mot allt mer rådgivning.

Bara var femte byrå, 21 procent, svarar att den är helt och hållet rustad för att möta trenden inom redovisningsbranschen med ökad rådgivning.

Så kickstartar du rådgivningen i din redovisningsbyrå

10 frågor att ställa till din redovisningskonsult redan idag

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Andra inlägg som kan passa dig

plånbok_sedlar

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begrän-sad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Läs mer »
computer-1185626_1920

Vad menas med digital redovisning och varför byta?

Vad menas med digital redovisning och varför byta? Text: Maria Laamanen, Marketing Manager, Accountor Finago Att byta till digital ekonomistyrning gynnar företaget och kan snabbt implementeras. Rutinmässig administration och arkivering upphör och tack vare automatiseringen har redovisningskonsulten mer tid att fokusera på kundens behov. Samtidigt får ledning och ekonomiavdelningen mer tid att fokusera på sin

Läs mer »
Scroll to Top