Ekonomichefen
– en förändringsagent

Mathias Cöster, Föreläsare på FAR:s ekonomichefs- och controllerutbildningar
Fotograf: Kristofer Hedlund
Text: Anna Ekström, redaktör, FAR

Digitalisering, hållbarhet och lagförändringar. Det finns många yttre faktorer som påverkar en verksamhet. Hur kan du som ekonomichef ta dig an nya utmaningar för att utveckla både dig själv och ditt företag?

Som ekonomichef har du en central roll i ditt företag. Med tillgång till siffror och viktig information om företagets aktiviteter är du en spindel i nätet med en överblick på operativa processer och strategiska vägval. Du tar dig systematiskt an information som du tolkar och har en unik kompetens att förstå hur aktiviteter som görs omvandlas till siffror i balans- och resultaträkning. Det ger dig en unik position och möjligheter att påverka styrningen av verksamheten.

Känner du igen dig? Om du inte redan har den rollen i ditt företag, då är det dags att ta den. Det tycker Mathias Cöster, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet och en av föreläsarna på FAR:s ekonomichefsutbildning. Hans råd till ekonomichefer är att utöver de klassiska frågorna för yrkesrollen, även ta sig an större frågor som är fundamentala för organisationen.

– Den nutida ekonomichefen behöver ha en bredare förståelse för verksamheten och villkor som påverkar den. Yttre krav som t.ex. hållbarhet, digitalisering och lagförändringar har ett starkt inflytande på företag och organisationer. Här har ekonomichefen mycket att erbjuda, menar Mathias.

Då Mathias föreläser för ekonomichefer som vill utvecklas i sin roll lägger han lite extra betoning på hur man genom att använda sig av sin unika kompetens kan hjälpa organisationen att utvecklas och jobba med frågor som hållbarhet och digitalisering. Utöver att det ger ekonomichefen en unik position i verksamheten finns även en förväntan internt om att ekonomichefen ska ta sig an sådana frågor.

– En ekonomichef behöver ha en förståelse kring hållbarhet och ta fasta på relevanta frågor för verksamheten som; hur adresserar vi hållbarhet? Hur jobbar vi med hållbarhet? Vilka mål har vi och hur ska vi nå dem? Med sin kunskap har man en unik position att bidra från. Genom detta utvecklar du både organisationen och dig själv på samma gång.

Så möter du digitaliseringen – några tips

• Internt behöver ni ha en förståelse för digitalisering och dess strategiska påverkan på organisationen och den värld organisationen befinner sig i.

• Relevanta frågeställningar är; Hur påverkar digitalisering oss som jobbar i organisationen? Vad kommer nya tekniska lösningar som t.ex. 5G teknik innebära för vår affärsmodell?

• En annan relevant fråga för en ekonomichef att ställa sig är hur ni i verksamheten analyserar den stora datamängd som kommer in?

• Mät och följ upp vad som är relevant.

• Sätt mål och strategier; hur vet ni att ni gör rätt? Vad är centralt för oss för att se att vi rör oss i rätt riktning?

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top